15 listopada 2022 roku w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach odbyły się Rejonowe Zawody Szachowe Szkół Ponadpodstawowych. W turnieju wystartowało 6 reprezentacji szkół z Chorzowa i Świętochłowic, rozgrywki były prowadzone systemem kołowym. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju pieczę sprawowali: Damian Kuchna – jako sędzia główny i Jerzy Plichta – jako sędzia rundowy.


Klasyfikacja na podium przedstawiała się następująco:
I miejsce – III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie – 9 pkt
II miejsce – KATOLIK Chorzów – 8 pkt
III miejsce – Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie – 5 pkt

Zespoły zajmujące miejsca na podium otrzymały z rąk pani Ewy Brzozowicz – przedstawiciela Miejskiego Zarządu Oświaty, oraz pana Jerzego Plichty – przedstawiciela MUKS „Skałka – Śląsk” Świętochłowice puchary i dyplomy. Dodatkowo uhonorowano zwycięzców, nagradzając ich złotymi medalami oraz zaproszeniem do reprezentowania naszego regionu 30 listopada 2022 roku na zawodach wojewódzkich w Częstochowie.

Druga klasyfikacja została przygotowana dla świętochłowickich szkół.
W ramach „Współzawodnictwa Szkół Ponadpodstawowych miasta Świętochłowice” miejsca na podium zajęły następujące drużyny:
I miejsce – II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja we Świętochłowicach
II miejsce – Salezjański Zespół Szkół Publicznych “Don Bosko” w Świętochłowicach
III miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach

Wszystkie 4-osobowe reprezentacje zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami i dyplomami.

Impreza została przygotowana i przeprowadzona we współpracy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, MUKS „Skałka-Śląsk” Świętochłowice z Miejską Biblioteką Publiczną, a puchary i medale ufundował dla najlepszych ekip Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach.