Niewątpliwie najbardziej przyszłościową dziedziną życia jest dzisiaj IT. Warto już od najmłodszych lat zaznajamiać z nią dzieci i młodzież. Nasza biblioteka wyszła naprzeciw tej potrzebie, biorąc udział w projekcie pod nazwą “Cyfrowi eksperci w podregionie katowickim”, prowadzonym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Celem projektu jest przygotowanie pracowników instytucji kultury do prowadzenia zajęć dla dzieci z zakresu kodowania i dziennikarstwa oraz przeprowadzenie przez nich zajęć z tych dziedzin. Rezultatem przedsięwzięcia były więc bezpłatne warsztaty z kodowania, które odbyły się pod koniec sierpnia w filii MBP nr 1 na Piaśnikach. Uczestnicy mieli do dyspozycji tablety oraz proste roboty, które mogli zaprogramować: Edison i Codey Rocky. Korzystali także z aplikacji na tabletach, m.in. Scratch i Bit by Bit. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również gra planszowa Scotty Go!, oparta na tworzeniu algorytmów.

Mimo zakończenia warsztatów, nadal opcjonalnie dostępne będą zajęcia z kodowania w ramach Klubu Gier Planszowych “Pionek”, w każdą środę o godzinie 16.00 w filii MBP nr 1. Serdecznie na nie zapraszamy!