Zakończyły się warsztaty komputerowe dla seniorów pod hasłem “Cyfrowi debiutanci – oswajamy technologie”, które odbyły się w Filii nr 1 MBP. Zajęcia zostały zorganizowane przez Centralny Dom Technologii. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, a także firmie Galeria Smaku J. Brachmański za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich uczestników projektu 🙂