Zapytanie ofertowe dotyczące remontu pokrycia dachowego w siedzibie filii nr 1 MBP przy ulicy Chorzowskiej 37. Zapraszamy do składania ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.