Nowa Biblioteka w Ratuszu Chropaczowskim!

Dnia 3 listopada 2022 roku MBP podpisała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 na potrzeby Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach”.
Wartość zamówienia opiewa na kwotę 3 814 258 zł, a okres realizacji zadania ustalono od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2025 roku. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie w kwocie 2 250 000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025″ ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.