Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach otrzymała dotację z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Kultura w sieci”. Projekt ma na celu prezentację wydarzeń kulturalnych, które są udostępniane bezpłatnie on-line. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 3 spotkania autorskie pt.: „Kobiecy punkt widzenia”. Każde spotkanie dotyczyło 3 różnych kobiet – autorek książek, które są związane ze Śląskiem.  W projekcie wzięły udział: Marta Obuch, Marta Matyszczak oraz Sabina Waszut. Spotkania autorskie przeprowadzała Maria Olecha-Lisiecka, dziennikarka Dziennika Zachodniego.

Więcej o projekcie : https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-w-sieci