Z przyjemnością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach otrzymała grant ze środków Fundacji ORLEN na realizację projektu pt. „Dajemy słowo, czujemy się młodo!” w ramach czwartej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 8 warsztatów rękodzielniczych dla seniorów. Każdy z nich będzie trwał około 1,5 godziny – choć to również dostosujemy do uczestników projektu. Warsztaty planujemy zorganizować z częstotliwością około 1 w miesiącu. Pierwsze z nich rozpoczęłyby się w listopadzie 2021 r., a zakończyły w czerwcu 2022 r. Do prowadzenia zajęć zostanie zatrudniony profesjonalny animator. Przed rozpoczęciem zajęć zaplanujemy tematykę pierwszych trzech, a tematy kolejnych zostaną ustalone z uczestnikami warsztatów. W zależności od tematu warsztatów zostaną zakupione odpowiednie materiały plastyczne i hobbystyczne. Zatrudnienie profesjonalnego animatora pozwoli na zrealizowanie warsztatów w oparciu o bardziej skomplikowane techniki rękodzielnicze. Materiały plastyczne i hobbystyczne wykorzystane podczas zajęć oraz wytwory rękodzielnicze przejdą na własność uczestników projektu. Na koniec projektu z najciekawszych lub najpiękniejszych efektów pracy osób biorących udział w projekcie będzie stworzona wystawa przedmiotów. Przed rozpoczęciem warsztatów oraz w trakcie ich trwania biblioteka przeprowadzi akcję promującą warsztaty – zwłaszcza drogą tradycyjną. Tematyka warsztatów będzie oparta o tradycyjne motywy lokalne, bo założeniem projektu jest, aby spotkania nosiły również znamiona kontaktów towarzyskich, wspomnieniowych, integrujących uczestników. Chcemy, aby osoby, które nie mają innej możliwości, znalazły przyjazną przestrzeń do spotkań z rówieśnikami.