Misja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach kształtuje swój uniwersalny księgozbiór w oparciu o zapotrzebowanie społeczności lokalnej. Jest otwarta na implementację nowych technologii realizując założenia  rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Buduje pozytywny wizerunek dzięki zaangażowaniu osób w niej pracujących. Poprzez swoją aktywną działalność wpisuje się w mapę kulturalną miasta.