Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę w 2020 roku

BC – Biblioteka Centralna,  F1 – Filia nr 1,  F2 – Filia nr 2,
F4 – Filia nr 4,  F5 – Filia nr 5,  F6 – Filia nr 6

Lp. Tytuł Filia
1. ABECADŁO BC
2. Angora F1
3. Dziennik Zachodni BC, F6
4. Kumpel F5
5. Newsweek Polska F2
6. Pani Domu BC
7. Piłka Nożna BC
8. Poradnik Bibliotekarza BC
9. Poradnik Domowy  F2,
10. Przyjaciółka F6
11. Sport  F2
12. Śląsk BC, F1, F2
13. Świat na dłoni F4
14. Tina F4, F5
15. Trybuna Górnicza BC
16. Victor Junior BC, F4,
17. Zwierciadło BC

Biblioteka centralna oraz Filia nr 1 maja dostęp do elektronicznej wersji Gazety Wyborczej