Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach

DOKUMENT DO POBRANIA: Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach (pdf)