Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach