Cennik opłat regulaminowych

DOKUMENT DO POBRANIA: Cennik opłat regulaminowych (pdf)

1. Wysokość odszkodowania za zagubione, uszkodzone lub zniszczone książki:
Wysokość odszkodowania nie może być mniejsza od aktualnej, rynkowej ceny książki. Wysokość takiego odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni.

2. Za przetrzymanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 2 pkt 1 Regulaminu Wypożyczalni Elektronicznej, biblioteka pobiera następujące opłaty:
Koszty upomnień:
a.) I upomnienie: 10,00 zł. + opłata za przetrzymanie 0,20 zł. za każdy dzień
b.) II upomnienie: 10,00 zł. + opłata za przetrzymanie 0,20 zł. za każdy dzień
c.) III upomnienie: 10,00 zł. + opłata za przetrzymanie 0,20 zł. za każdy dzień
Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia, pokrywa ich koszty.
Koszty wszystkich niezapłaconych upomnień system zlicza i sumuje.

3. Kaucje:
Wysokość kaucji równa jest co najmniej aktualnej, rynkowej wartości wypożyczonej książki.

4. Opłata za wydanie elektronicznej karty czytelnika:
a.) za wydanie pierwszej elektronicznej karty czytelnika: 0,00 zł.
b.) za wydanie duplikatu elektronicznej karty czytelnika: 10,00 zł.

5. Cennik usług kserograficznych:
Odbitki kserograficzne czarno-białe wykonane na kserokopiarce:
Format A4 – jednostronnie: 0,20 zł.
dwustronnie: 0,40 zł.
Format A3 – jednostronnie: 0,40 zł.
dwustronnie: 0,80 zł.

6. Cennik opłat za wydruk komputerowy:
Wydruk komputerowy czarno-biały:
Format A4 – jednostronnie: 0,20 zł.
dwustronnie: 0,40 zł.