Biblioteka w Świętochłowicach powstała w 1948 roku. Wkrótce po zakończeniu okupacji niemieckiej bibliotekarze Towarzystwa Czytelni Ludowych – Teofil Pieczyk i Gertruda Mańka zorganizowali społeczną zbiórkę książek. 4 maja 1948 roku nastąpiło otwarcie Biblioteki Zarządu Miejskiego w lokalu przy dzisiejszej ulicy Katowickiej 36. Uruchomiono wypożyczalnię i czytelnię. We wrześniu 1949 roku bibliotekę przemianowano na Miejską Bibliotekę Publiczną, w roku kolejnym bibliotekę przeniesiono do lokalu przy ulicy Bytomskiej 6a.

Warto wspomnieć, że w tym czasie Świętochłowice stanowiły powiat miejski, a dzisiejsze dzielnice miasta – Lipiny i Chropaczów – były gminami. Już w 1949 roku uruchomiono biblioteki w tych gminach. W styczniu 1951 roku Świętochłowice przekształcono w powiat miejski i powiększono o przyległe gminy – stały się one dzielnicami miasta. Tym samym biblioteki gminne stały się filiami nr 1 (w Lipinach) i 2 (w Chropaczowie) Miejskiej Biblioteki Publicznej. W następnych latach sieć rozbudowano o kolejne filie – nr 3 w rejonie Szybu Marcina – w 1955 roku, nr 4 na osiedlu Waryńskiego (obecnie osiedle Ustronie) w 1965 roku, nr 5 przy ulicy Bytomskiej w 1976 roku, nr 6 w 1983 roku w Lipinach i nr 7 w roku kolejnym – w Chropaczowie.

W 1975 roku Biblioteka Centralna otrzymała pomieszczenia w nowym budynku przy ulicy Świerczewskiego 1d (obecnie ul. Konstytucji 1997 roku 1d). Na 561 metrach kwadratowych urządzono nowoczesną placówkę. Czytelnicy uzyskali wolny dostęp do półek, 32 miejsca w czytelni, powstał Dział Informacji Bibliotecznej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.

26 lutego 1976 roku decyzją Wojewody Katowickiego nadano Miejskiej Bibliotece Publicznej imię Juliusza Ligonia.
W 1984 roku filia nr 2 została przeniesiona do lokalu na osiedlu „Na Wzgórzu”. Oprócz dużej wypożyczalni i czytelni otwarto również Dział Muzyczny.

W 1994 roku Biblioteka przystąpiła do komputeryzacji zbiorów bibliotecznych. Zakupiono system biblioteczny SIB, który zastąpiono w 2001 roku systemem SOWA. W 2012 roku Biblioteka zakupiła nowoczesny zintegrowany system biblioteczny SOWA2/MARC21, rok później uruchomiono pierwszą elektroniczną wypożyczalnię w Bibliotece Centralnej. W chwili obecnej elektroniczne wypożyczalnie działają we wszystkich filiach Biblioteki.

Obecnie sieć biblioteczna składa się z 6 placówek: Biblioteki Centralnej (ul. Plebiscytowa 3), Filii nr 1 (ul. Chorzowska 37), Filii nr 2 (ul. Łagiewnicka 55), Filii nr 4 (ul. Romana Dmowskiego 21/23), Filii nr 5 (pl. Krauzego 1), Filii nr 6 (ul. Chorzowska 73).