Kierownik zespołu filii 4, 5 i 6: mgr Barbara Niemczyk
ul. Chorzowska 73
41-605 Świętochłowice
tel.:    32 740 90 55
e-mail – filia6@mbp.swietochlowice.pl

Filia nr 1 (nr tel.) – 32 245 63 61