Kierownik zespołu filii 4, 5 i 6: mgr Barbara Niemczyk
pl. Krauzego 1
41-600 Świętochłowice
tel.:    32 740 90 50
email: filia5@mbp.swietochlowice.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek: 09.00 – 17.00

Zajęcia stałe:
Klub Barwnych Motyli
Lekcje biblioteczne