Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia

mgr Katarzyna Lazaj


Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Kierownik: mgr Małgorzata Skalmierska
tel.: 32 2458 296,
email: mbp.swietochlowice12@gmail.com


Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa: mgr inż. Ewa Zielasko
tel.: 32 2455 210  lub 32 740 91 00 wew. 10
email: ksiegowosc@mbp.swietochlowice.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Karwot
email: iod.inspect@gmail.com