Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Świętochłowicach otrzymała dofinansowanie ze środków programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Nasza Biblioteka otrzyma środki w ramach zadania pod nazwą Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”. Dofinansowanie pozwoli nam zaadaptować pomieszczenia zabytkowego ratusza w Chropaczowie na potrzeby filii nr 2 MBP.