3 lipca na terenie Ośrodku Sportu i Rekreacji „Skałka” odbędzie się Świętochłowickie Śniadanie na trawie, kulinarno-sportowy festyn rodzinny. Nasza biblioteka zadba o element literacki tej imprezy, organizując kiermasz taniej książki