Od kwietnia w Bibliotece Centralnej dostępna jest elektroniczna wersja „Gazety Wyborczej”. Zapraszamy do korzystania!