Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia w Świętochłowicach ogłasza nabór na stanowisko : specjalista do spraw organizacji imprez kulturalnych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe humanistyczne,
 2. Trzyletni staż pracy w sektorze kultury,
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 

Zakres obowiązków :

 1. Kreowanie wizerunku Biblioteki,
 2. Opracowywanie planów operacyjnych działań promocyjnych i marketingowych,
 3. Redagowanie merytoryczne i opracowanie techniczne materiałów promujących Bibliotekę,
 4. Organizowanie i dokumentowanie imprez kulturalnych,
 5. Archiwizowanie materiałów prasowych i promocyjnych dotyczących Biblioteki,
 6. Monitorowanie otoczenia bliższego i dalszego instytucji.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 2. Znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem imprez kulturalnych,
 3. Umiejętność organizowania i prowadzenia różnorodnych form działalności w dziedzinie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury,
 4. Dyspozycyjność i kreatywność,
 5. Mobilność,
 6. Podstawowa znajomość języka obcego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. Curriculum vitae,
 3. Pisemna koncepcja programu działalności kulturalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świętochłowicach.

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętych kopertach na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna, 41 – 600 Świętochłowice, ul. Konstytucji 1997 roku 1 d

w terminie do dnia 15 lutego 2018 roku

 

Plik pdf do pobrania: nabór