Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach budynku  Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Chorzowskiej 37 w Świętochłowicach o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe MBP (format .doc)

Zapytanie ofertowe MBP (format .pdf)